Dr. Cristian Docampo (Vigo)
Colocación de Implantes por Navegación Dinámica
Localización con NaviBite para casos de difícil localización de puntos de referencia.